Onze Bolerostraat
te Nijmegen
Cursus Windows 10 deel 1 hier openen

Starten van Windows 10   

Het Bureaublad

Wanneer we onze computer hebben ingeschakeld, krijgen we volgend scherm te zien, of toch iets dat erop lijkt.
 Klik op het scherm, of voor diegenen die werken met een aanraakscherm, sleep je vinger naar boven over het scherm.
 Voor alle duidelijkheid, deze cursus is gemaakt met een muis, dus diegenen die werken met een aanraakscherm zouden moeten weten wat te doen wanneer ik het heb over "Rechtsklik", "Dubbelklik", Klik en sleep" etc.
 Ik zal in een latere les nog wel eens dieper ingaan op de verschillen aanraakscherm of muis, maar hou er rekening mee dat de cursus voornamelijk is geschreven voor computer en muis.
1

Eénmaal geklikt op het "Lockscherm", kom je op het "Inlogscherm".
 Typ je wachtwoord, en klik het naar rechts wijzend pijltje, of klik de Entertoets op je toetsenbord.
2

Wanneer je werkt met een muis, brengt dit je op het bureaublad.
 Wanneer je werkt met een aanraakscherm zou Windows dit automatisch moeten detecteren, is dit niet het geval klik je de knop "Aktiecenter" en klik je de knop "Tablet modus".
3

Het grote lege gedeelte van het scherm is het bureaublad (1). De afbeelding die wordt gebruikt als achtergrond voor het bureaublad, kunnen we wijzigen. Hierover later meer.
 Links bovenaan vinden we de "Vuilbak" (2). De vuilbak is nog het enige icoon dat we vinden op het bureaublad. In de vuilbak worden alle verwijderde bestanden geplaatst. Een verwijderd bestand dat zich in de vuilbak bevindt, is nog niet verwijderd van je computer. Wens je een bestand voor eens en altijd te verwijderen uit je computer, open je de vuilbak door deze te dubbelklikken, je selecteert het bestand in de vuilbak, en je klikt de Deleteknop op je toetsenbord.
 Een bestand verwijderen uit de vuilbak, verwijdert dit van je computer en is dus niet meer beschikbaar. Wens je een bestand dat zich reeds in de vuilbak bevindt terug te plaatsen waar het stond voor je dit verwijderde, rechtsklik dan het bestand in de vuilbak, en kies "Bestand terug plaatsen".
 Onderaan het bureaublad vinden we de taakbalk (3).
4

Helemaal links in de taakbalk vinden we het Windows-icoontje. Dit noemen we de Startknop (1).
 Klikken we hierop dan opent het Startscherm.
 Een andere manier om het startscherm te openen, is de Windowstoets te klikken op je toetsenbord.
 Om dit terug te sluiten, herhaal je deze opdracht.
 Rechts naast het Windows-icoon vinden we een zoekbalk (2), met deze kunnen we onze computer doorzoeken en het Internet doorzoeken, maar meer hierover in een latere les.
 Rechts naast de zoekbalk hebben we standaard een aantal icoontjes (3).
 De eerste is de knop "Takenweergave". Deze geeft ons toegang tot de virtuele bureaubladen. Hierover later ook meer.
 De tweede knop is de knop "Microsoft Edge". Microsoft Edge is de nieuwe Browser van Microsoft en vervangt "Internet Explorer", de eerdere Browser van Microsoft.
 De derde knop is de knop "Verkenner". Deze brengt je in de applicatie "Windows Verkenner".
 Ook hierover later meer.
 De vierde knop is de knop "Store". Deze opent de app "Windows Store". Hiermee kun je in de Windows- winkel inkopen doen. Om te werken met Windows Store moet je een Microsoft account hebben.
5

Applicaties die worden weergegeven in de taakbalk, zijn daarvoor niet geopend.
 Een geopende applicatie wordt voorzien van een lijn onder het icoontje in de taakbalk (1).
 Beweeg je de muisaanwijzer in de taakbalk over een geopende applicatie, dan verschijnt een voorbeeldvenster met de inhoud van deze applicatie.
 Heb je bijvoorbeeld meerdere Browservensters geopend, dan zullen al deze Browservensters in gestapelde volgorde en in miniatuur worden weergegeven.
6

Aan de rechterzijde hebben nog een aantal icoontjes.
 Het eerste is een pijltje (1). Wanneer we hierop klikken, worden de verborgen icoontjes getoond (2) van onder andere applicaties die op de achtergrond werken.
7

Daarnaast hebben we het Netwerk-icoon.
 Klikken we hier worden de verschillende ingestelde netwerken op je computer weergegeven.

 8
De volgende knop is de volumeknop.
 Hierop klikken, opent een schuifbalk waarmee je het volume bepaalt van je computer.
9

Rechts daarvan hebben we nog twee knoppen.
 Met de eerste openen we het actiecentrum.
 En de derde vermeld de datum en uur, ingesteld op je computer.
10

Helemaal rechts in de hoek van de taakbalk hebben we nog een knop die, wanneer we deze klikken, alle geopende applicaties zal verbergen. En wanneer we deze nogmaals klikken opnieuw weergeven.
11

Cursus Windows 10 deel 2 hier openen

Het Startknop          

Het nieuwe Start Menu

Onder druk van vele gebruikers van Windows, hebben ze bij Microsoft toch maar besloten de Startknop (1) terug in te voeren.
Door te klikken op de Startknop (1), openen we het Startmenu (A).
 Bovenaan het Startmenu vinden we een lijst de meest gebruikte programma's (2).
1

Programma's in het lijstje waar een pijltje naast staat (3), openen een submenu wanneer we deze klikken (4).
 Onder de lijst met meest gebruikte programma's vinden we een lijst met recent toegevoegde programma's (5). In dit geval zijn er geen.
 En onder deze lijst hebben we een lijst met veelgebruikte taken (6), zoals een knop voor het afsluiten van de computer, en de knop "Alle applicaties".
 Aan de rechterzijde van het Startmenu vinden we verschillende tegels (7), zoals we deze hebben gezien in Windows 8.

 2
Voor diegenen die nog nooit tegels hebben gezien, elke tegel vertegenwoordigt een programma of een app.
 Je hebt tegels die nooit wijzigen, de statische tegels (1), en je hebt tegels die voortdurend wijzigen, de levende tegels (2).
 De statische tegels zijn gewoon pictogrammen, de levende tegels wijzigen voortdurend en geven je al een deeltje van de inhoud weer, dus, zonder dat je deze apps hoeft te openen, tonen deze wat je hier op dat ogenblik kunt vinden.
 Meer over tegels in de volgende les.
 Je hebt de mogelijkheid tegels toe te voegen, dit zullen we dus zien in een volgende les, maar wanneer er meer tegels staan op je bureaublad dat kunnen weergegeven op je scherm, dan verschijnt er een scrolbalk (3).
3

Klikken op een tegel opent de app of programma (1). Ik zeg nog steeds "programma", maar eigenlijk zijn het volgens Windows allemaal apps geworden. Het is maar dat je het weet.
 Door te klikken op het kruis-icoontje (2) sluit je de app.
 Door te klikken op de knop "Maximaliseren" (3), maximaliseer je het venster van de app.
 Door te klikken "Minimaliseren" (4) sluit je het venster van de app., niet de app., maar wordt deze verplaatst als icoon op de taakbalk.
4

Wanneer de app niet wordt weergegeven tussen de tegels of in het Startmenu, klik je de knop "Alle apps" onderaan in de Startbalk, en kies je "Alle apps.
 Dit geeft je een scrollijst (1) met alle op naam gesorteerde lijst met apps en programma's.
 Klik de knop "Terug" onderaan de lijst om terug te keren naar de Startmenu.
5

Je hebt ook de mogelijkheid je computer af te sluiten, door te klikken op de naam van diegene die is aangemeld.
6

Hierop klikken, opent een submenu waarmee we de accountinstellingen kunnen wijzigen, de computer kunnen vergrendelen, en de computer kunnen afsluiten.
7

Een andere manier om de computer af te sluiten, is de knop "Aan/uit" te klikken onderaan het Startmenu.
 Dit opent een submenu waarmee we de computer kunnen laten Inslapen, Afsluiten, of Opnieuw opstarten.
 Het verschil tussen Slaapstand en Afsluiten wordt duidelijk wanneer je de elektriciteitsrekening krijgt.
 Wanneer je de computer uitschakelt verbruik je geen stroom.
 Wanneer je de computer laat inslapen, verbruikt deze nog steeds stroom, al is het dan wel een pak minder.
 Mijn moto is, wanneer je de computer niet gebruikt voor meerdere uren, zet deze af.
 Wanneer je deze niet gebruikt voor een uurtje, plaats deze in slaaptoestand.
 De derde optie "Opnieuw opstarten", gebruik je wanneer je de computer dient te herstarten, bijvoorbeeld na het installeren van één of ander programma.
8

Cursus Windows 10 deel 3 hier openen

Tegels

Statische tegels en levende tegels

Je hebt ongetwijfeld gezien dat er een verschil is in de tegels. Je hebt tegels die nooit wijzigen, de statische tegels (1), en je hebt tegels die voortdurend wijzigen, de levende tegels (2).
 De statische tegels zijn gewoon pictogrammen, de levende tegels wijzigen voortdurend en geven je al een deeltje van de inhoud weer.
 Dus, zonder dat je deze apps hoeft te openen, tonen deze wat je hier op dat ogenblik kunt vinden.
1

Levende tegel statisch maken

Om een levende tegel statisch te maken, rechtsklik je de levende tegel (1) en kies je "Schakel levende tegel uit" (2).
 Om deze daarna terug levend te maken doe je hetzelfde, alleen kies je dan nu "Tegel levend maken". Lijkt me logisch.
2

Tegels minimaliseren/maximaliseren

Wens je een tegel in verkleinde vorm weer te geven op je startpagina, rechtsklik je deze wanneer je werkt met een muis, je kiest "Formaat wijzigen" en je klikt "Klein".
3

Werk je met een aanraakscherm, klik je de tegel en hou je deze even ingedrukt.
 Onderaan het scherm verschijnt een menu.
 Kies de optie "Formaat wijzigen".

 

Tegel verplaatsen

Wens je een tegel te verplaatsen, klik en sleep je deze naar de gewenste positie.
4

Tegel verwijderen

Wens je een tegel te verwijderen van het Startscherm, rechtsklik je deze en kies je "Van start losmaken" in het menu dat opent.
5

Tegel terug op het Startscherm plaatsen

Wanneer een tegel is verwijderd van het Startscherm, is dit programma of deze app niet verwijderd uit de computer.
Als voorbeeld zal ik de app "Twitter" verwijderen uit het Startscherm.
6

Klik de knop "Alle apps" onderaan het scherm, om alle apps weer te geven.
 Zoals je ziet is de app "Twitter" nog steeds aanwezig.
7

Rechtsklik de app "Twitter".
 Kies "Vastmaken aan start".
8

De app staat dan wel niet op dezelfde plaats op het startscherm, maar hoe we deze verplaatsen heb ik jullie reeds verteld.
9

Cursus Windows 10 deel 4 hier openen

Bureaublad Windows (1)   

Basistechnieken Windows 10 - Deel 1

Laat ons eens kijken naar de basistechnieken van Windows 10.
 Een aantal hiervan zijn niet nieuw, een aantal wel.
 Bovenaan in de rechter bovenhoek van elk venster vinden we drie knoppen.
 Klikken op de linkse knop zal het venster minimaliseren. Dit zal de applicatie niet sluiten maar in de taakbalk plaatsen.
 Klikken op de middelste knop zal het venster maximaliseren of herstellen. De middelste knop is namelijk een "wisselknop". Dit betekent dat wanneer een venster is gemaximaliseerd, dus in volledige schermgrootte word weergegeven, deze knop wijzigt in de knop "herstellen".
 Klikken op de knop "herstellen" zal het venster weergeven in de vorige grootte.
 Dat wordt straks allemaal wel duidelijk.
 Klikken op de rechtse knop zal de applicatie sluiten.
1

Dus zoals gezegd, een geminimaliseerd venster verschijnt in de taakbalk.
2

Een geminimaliseerd maar geopende applicatie, verschijnt als pictogram in de taakbalk en heeft onder het pictogram een lijntje (1).
 Een applicatie waarvan een pictogram is geplaatst in de taakbalk, maar waarvan de applicatie niet is geopend, heeft dit niet (2).
 Zo kun je duidelijk zien welke applicaties zijn geopend, ook al is hiervan het venster geminimaliseerd.
3

Klikken op de knop "Maximaliseren"
4

zal het venster in maximale venstergrootte weergeven.
 Nogmaals klikken op de middelste knop,
5

zal het venster "herstellen" en dus op de vorige grootte weergeven.
 Een venster dat niet in volledige venstergrootte wordt weergegeven kun je verplaatsen door de cursor over de titelbalk te plaatsen, en te klikken en te slepen (1).
 De grootte van een niet gemaximaliseerd venster kun je wijzigen door de cursor over de rand te plaatsen (2), en te klikken en te slepen tot je de gewenste grootte hebt bereikt.
 Plaats je de cursor over de linkse of rechtse rand, kun je de breedte van het venster wijzigen.
 Plaats je de cursor over de boven of onderrand, kun je de hoogte van het venster wijzigen.
 Plaats je de cursor over een hoek van het venster (3), kun je dit wijzigen in hoogte en in breedte.
6

Om een tweede venster te openen van dezelfde applicatie, klik je de knop "Bestand", kies je "Nieuw venster openen", en nogmaals "Nieuw venster openen".
7

Dit geeft je twee vensters van dezelfde applicatie.
 Dit kan handig zijn om bv bestanden van de ene map naar de andere map te kopiëren of te verplaatsen.
8

Wanneer er meerdere vensters zijn geopend van één applicatie, dan worden deze gestapeld weergegeven in de taakbalk.
 Bewegen we de cursor over dit pictogram in de taakbalk, dan worden deze vensters in miniatuur weergegeven.
9

Plaats je de cursor over een miniatuur (1), dan wordt hiervan een voorbeeld van de inhoud weergegeven op het scherm (2).
10

Klik je een miniatuurweergave, dan wordt hiervan het venster geopend.
11

Cursus Windows 10 deel 5 hier openen

Bureaublad Windows (2)   

Basistechnieken Windows 10 - Deel 2

Nieuw in Windows 10, is dat we de verschillende vensters netjes kunnen indelen over het scherm.
 Klik en sleep een venster naar de rechter rand van het scherm, mag ook de linker rand zijn hoor.
1

En het venster wordt op halve schermgrootte weergegeven.
 De overige geopende applicatie worden weergegeven aan de andere kant van het venster.
2

Wens je een tweede applicatie weer te geven aan de andere kant van het venster, hoef je enkel dit te verslepen naar de andere zijde.
 Windows plaatst dit netjes in de andere helft.
3

Om een venster te sluiten hoef je enkel een lege plaats op je bureaublad te klikken.
4

We kunnen in Windows 10, de verschillende vensters verdelen in drie of vier delen van het venster.
 Klik en sleep de titelbalk van een geopend venster naar een hoek van het scherm.
 Dit plaatst het venster netjes over een kwart van het scherm.
5

Doe hetzelfde voor nog een ander venster, maar sleep dit naar de rechter benedenhoek.
 Dit verdeeld het bureaublad in netjes drie of vier geopende vensters.
 Het maximum aantal verdeelde vensters op je scherm is 4.
6

Een ander nieuwtje in Windows 10 is de "Shake".
 Klik en schudder met de titelbalk van een venster,
7

en alle andere geopende vensters worden geminimaliseerd naar de taakbalk.
 Handig wanneer je het bureaublad er op een vlugge manier terug "ordelijk" wil laten uitzien.
8

Cursus Windows 10 deel 6 hier openen

Virtuele Bureaubladen (1)  

Wat is een virtueel bureaublad?

Nieuw in Windows 10 zijn de virtuele bureaubladen.
 Maar wat zijn virtuele bureaubladen?
 Wel, iedereen zal wel een bureaublad kennen. Niet?
 Wel dit zijn er meerdere, meerdere bureaubladen.
 Dat is handig wanneer je één bureaublad voor je werk wil gebruiken, één voor persoonlijk gebruik, en eventueel nog één voor de kinderen.
 Je kunt zoveel bureaubladen maken dat je wenst.

Maken van een nieuw bureaublad

Om een nieuw bureaublad te maken klik je de knop "Takenweergave" in de taakbalk.
1

Dit opent de takenweergave.
 De takenweergave geeft een voorbeeld van alle geopende applicaties op het bureaublad.
 Klik het plus-icoontje in de rechter benedenhoek, om hiervan een nieuw bureaublad te maken.
2

Zoals je nu kunt zien, boven de taakbalk heb je nu twee bureaubladen.
3

Klikken op de miniatuurweergave van het bureaublad, zal dit bureaublad weergeven op je scherm.
 Zoals je opmerkt, is de Browser die daarnet nog was geopend en op het bureaublad stond, verdwenen.
 Wel deze Browser is nog steeds geopend, alleen we zien dit niet meer. Deze was geopend op een nieuw bureaublad.

 4

Bureaublad openen

Een voorbeeld maakt veel duidelijk.
 Ik zal een applicatie openen op het nieuwe bureaublad, bv Wordpad.
5

Doe je werk in Wordpad, en navigeer terug naar het eerste bureaublad door de knop "Takenweergave" te klikken in de taakbalk.
6

Kies het eerste bureaublad.
7

Wanneer je de muisaanwijzer beweegt over de miniatuurweergave, zal Windows reeds een voorbeeld tonen op het scherm.
8
Klik je, dan wordt dit bureaublad geopend.
9

Cursus Windows 10 deel 7 hier openen

Virtuele Bureaubladen (2)  

Geopende applicaties verplaatsen naar andere bureaubladen

We hebben de mogelijkheid applicaties die zijn geopend in het ene bureaublad, te verplaatsen naar een ander bureaublad.
 Klik hiervoor de knop "Takenweergave" in de taakbalk.
1

Beweeg de muisaanwijzer over het bureaublad (1) waar de applicatie is geopend.
 Rechtsklik dit programma (2).
 Kies "Verplaatsen naar" (3), en klik het bureaublad naar waar je deze applicatie wil verplaatsen.
2

Wanneer je dit bureaublad dan opent, zie je dat ook deze applicatie (1,2) is geopend in dit bureaublad.
3

 

 Bureaublad sluiten

Om een bureaublad te sluiten, klik je de knop "Takenweergave.
 En klik je het x-icoontje in de rechter bovenhoek van de miniatuurweergave.
4

Alle applicaties die waren geopend in het gesloten bureaublad, worden verplaatst naar een ander bestaand bureaublad.
5

Cursus Windows 10 deel 8 hier openen

Tablet modus           

Aanraakscherm

In deze les probeer ik jullie uit te leggen, dat werken met Windows 10 en een aanraakscherm, toch licht verschilt dan werken met Windows 10 met een muis.
 In normale omstandigheden zal Windows 10 bij het opstarten, zelf kunnen uitmaken of je computer is voorzien van een aanraakscherm of niet.
 Mocht dit niet het geval zijn, of wil jij van de modus aanraakscherm naar de modus muis overschakelen, dan beweeg je de vinger van de rechterzijde van het scherm, naar de linkerzijde.
1

Dit opent het menu "Actie centrum".
 Druk de knop "Tablet modus".
2

In tegenstelling to Windows 8 verschijnt de aanraakschermmodus In Windows 10.
 Alle bureaubladiconen zijn verdwenen, deze werden vervangen door de tegels.
 In aanraakschermmodus scrol je verticaal.
 Met andere woorden je beweegt je vinger van onder naar boven, of omgekeerd, over het scherm om al je tegels te bekijken.
 Wanneer je het streep-icoon in de linker bovenhoek drukt,
3

 kun je de meest gebruikte apps en programma's zien, die in muismode standaard te zien zijn boven het Startmenu.
 Onderaan het menu vindt je ook een knop om je computer uit te schakelen, en een knop om alle apps op je computer te bekijken.
4

In Windows 8 verschenen al deze apps nog op je volledig scherm, in Windows 10 is dit niet langer het geval. Hier verschijnen deze in een lijstje.
 Om het lijstje te sluiten druk je het x-icoontje, of een lege plaats op je scherm.
5

Om een app te openen druk je deze éénmaal met de vinger.
6

De app opent in volledige schermmodus.
 Om terug te keren naar het Startscherm, druk je het Windows-icoon in de linker benedenhoek, of klik je de Windows-toets op je toetsenbord.
 In aanraakschermmodus heb je onderaan links, steeds een naar links wijzend pijltje.
7

Deze drukken brengt je terug in de vorige app of in het Startscherm.

8

In aanraakschermmodus wordt elk geopende app in volledige schermweergave getoond
Wanneer je bijvoorbeeld de app "Windows Verkenner" opent, en je drukt de knop "Herstellen", dan gebeurd er niks.
 In aanraakschermmodus werkt dit dus anders.
 Meer hierover in de volgende les.
9

Cursus Windows 10 deel 9 hier openen

Tablet modus (2)     

Multitasking in aanraakschermmodus (1)

Wanneer we willen multitasken is het de bedoeling meerdere apps te openen, en deze allen geopend op je scherm weer te geven.
 Hoe we dit doen in muismodus had ik jullie reeds verteld. Hoe je dit doet in aanraakschermmodus vertel ik jullie in deze les.
 Ter informatie, in aanraakschermmodus kun je maximaal 4 apps weergeven op je scherm.
 We beginnen met het openen van een aantal apps.
De eerste app die ik open is de app met de weersvoorspelling, dus druk ik deze tegel.
1

 De tweede app die ik wil openen is deze met het nieuws.
 Dus drukken we eerst de Windows-knop in de taakbalk, om de app met het weer te minimaliseren, 2

en drukken vervolgens de tegel van het nieuws.

De tweede app wordt geopend.
 We klikken opnieuw de Windows-knop om ook deze app te minimaliseren.
3

De derde app die ik open is deze van de muziek.
 Even ter informatie:
 Welke apps je ook opent dat maakt niks uit, het is maar een voorbeeld dat ik geef.
 We klikken opnieuw de Windows-knop om ook deze app te minimaliseren.
4

De laatste app die ik open is deze van de Browser, "Edge" hebben ze deze genoemd bij Microsoft.
 Vroeger noemde deze Internet Explorer, weet je nog?
 Wel nu noemt deze 'Microsoft Edge", of Edge in het kort.
 Beweeg vervolgens je vinger van links naar rechts over het scherm.
5

Dit geeft alle geopende apps weer.
 Om één te openen druk je deze met de vinger.
6

Dit opent de app, en kun je hiermee werken.
 Dit zouden we nu wel al moeten weten. Toch?
 Beweeg de vinger terug van links naar rechts over het scherm, om terug te keren naar het overzicht met geopende apps.
 Of, een andere manier, klik het naar links wijzend pijltje in de taakbalk.
7

Om apps te sluiten, klik je het x-icoontje in de rechter bovenhoek van de app.
 Ik zal deze met het nieuws sluiten.
8

Cursus Windows 10 deel 10 hier openen

Tablet modus (3)     

Multitasking in aanraakschermmodus (2)

We gaan verder met multitasking, want dat is de reden waarom we hier zijn.
 Beweeg je vinger over het scherm van boven naar onder.
1

Laat je vinger niet los van het scherm, maar hou deze ingedrukt.
 Dan krijg je het volgende beeld.
 De weergave van de app wordt kleiner.
 Belangrijk, hou de vinger steeds op het scherm.
2

Beweeg je vinger naar links of recht, maakt niet uit, en je krijgt een "verdeelbalk" in het midden van het scherm.
3

Laat je vinger los, en de app zal snappen naar dat deel van het scherm.
 Aan de andere kant van het scherm toont Windows je de andere geopende apps.
 Nu kun je al multitasking met drie apps.
4

Ter informatie:
 Door te duwen en te slepen met de "verdeelbalk" kun je de grootte van de verschillende vensters wijzigen.
Wanneer je een van het venster te klein maakt de app om nog weer te geven, dan krijg je hiervan bericht in dit deel van het venster.
Wanneer je het deel van het venster zoveel verkleint, dat de app niet meer zichtbaar is in dat deel van het venster, dan verdwijnt de app volledig van je scherm.
Maar is deze app nog niet gesloten.
 Dit kun je zien wanneer je de vinger hebt bewogen van links naar rechts over het scherm.
5

Cursus Windows 10 deel 11 hier openen

Windows Verkenner (1)     

Wat is Windows Verkenner?

 Je kunt een computer het beste vergelijken met een kast met verschillende schuiven.
 De kast is de harde schijf van je computer.
 De schuiven in je kast zijn mappen op je computer.
 En een map in je schuif is een sub map op je computer.
 Een brief of een foto, noemt men een bestand.
 Een map op je kast, is een map op het bureaublad van je computer.
 Een brief in de schuif van de kast, noemt men een bestand in een map.
 Een brief op de kast, dan spreekt me over een bestand op het bureaublad.

Windows Verkenner gebruiken we om bestanden op de harde schijven te ordenen.
 In Windows Verkenner kunnen we de bestanden naar de gewenste map verplaatsen, kopiëren en verwijderen.

Dus een goed geordende harde schijf, is een goed geordende computer.

Windows Verkenner openen

Er zijn verschillende manieren om Windows Verkenner te openen.
De vlugste manier is het icoon "Verkenner" in de taakbalk te klikken (1).
1

Mocht dit op één of andere reden niet in jouw taakbalk staan, klik je de Windowsknop (1) en kies je "Verkenner" (2) in het menu dat opent.
2

Dit opent het venster "Windows Verkenner".
3

Navigeren in Mappen

Ik heb het venster "Verkenner" gemaximaliseerd om de verschillende onderdelen beter te kunnen bespreken.
 Laat ik eerst eens uitleggen wat we te zien krijgen en hoe alles is georganiseerd in Windows 10.
 In het menu aan de linkerzijde hebben we de verschillende mappen, waarmee we een locatie kunnen kiezen op onze harde schijf (1).
 Bovenaan het venster vinden we de locatiebalk (2).
 Deze geeft de juiste locatie weer van het geselecteerde bestand of map op je computer. Dit zal later meer tot verduidelijking komen verder in deze les.
 In het grote gedeelte rechts van het scherm (3), de detailweergave, geeft de inhoud weer van de geselecteerde map in het menu aan de linkerzijde.
 Daaronder hebben we het gedeelte dat de recentst geopende bestanden weergeeft (4).
4

Kies "Deze pc" in het menu.
 De map "Deze pc" kun je vergelijken met de kast waarover we het daarstraks hadden.
 Alles wat opgeslagen is in de computer staat in deze map.
5

Ontvouw je deze map door het naar beneden wijzend pijltje te klikken (1), dan zie je hier de inhoud van deze map verschijnen (2), en in de detailweergave van "Verkenner" (3).
 Deze map bevat een aantal veel gebruikte sub mappen, waaronder "Afbeeldingen", "Documenten", "Muziek" etc.
6

Deze map vermeldt ook de verschillende "Stations".
 Wat is nu weer een "Station"??
 Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen, maar vergelijk het met een locatie op je computer.
 Elk "station" wordt voorzien van een letter.
 Zo heeft de harde schijf van je computer, wat ook een station is, de letter C.
7

Voor we verder gaan, gaan we eerst eens kijken welke mappen we allemaal terug vinden in het station C, de harde schijf van de computer.
 Wanneer we deze map selecteren in het menu, wordt de inhoud hiervan getoond in het detailvenster.

Laat ons deze even van dichtbij bekijken.
 We hebben hier de 5 standaard mappen van Windows 10, die heel onze computer laten werken.
8

Klikken we bv op de map "Gebruikers", dan zien we dat er twee gebruikers zijn aangemeld voor deze PC.
 We zien ook in de locatiebalk waar we ons op dit moment bevinden.
 Namelijk in de folder "Deze pc", sub folder "OS(C), sub-sub folder "Gebruikers".
 Dit noemen we eigenlijk het "Pad". Het Pad waar op onze computer we ons bevinden.
 Dubbelklikken we een folder in deze map,
9

dan wordt het pad uiteraard aangepast in de locatiebalk (1), en verschijnt de inhoud van deze map in het detailvenster (2).
10

Klik je een map in deze folder, dan wordt opnieuw het pad aangepast.
 Om terug te keren naar een eerdere map, kun je deze rechtstreeks klikken in de locatiebalk.
 Om terug te keren naar een bovenliggende map klik je het naar boven wijzende pijltje.
 Klik het naar link wijzend pijltje om de laatst recente map te bezoeken.
11

Cursus Windows 10 deel 12 hier openen

Windows Verkenner (2)

De structuur van mappen

Voor we verder gaan, laat ons eerst eens kijken naar de mappenstructuur van Windows 10, en wat deze bevatten.
Wanneer je de map van de harde schijf selecteert, het C station dus, dan zie je welke mappen hier allemaal te vinden zijn.
Zoals in vorige les reeds gezegd, de inhoud van deze mappen laten je computer draaien.
In het merendeel van deze folders moet je nooit zijn, en moet je ook nooit iets plaatsen.
De folder "eSupport" (1) laat je voor wat het is, hier moet je nooit zijn.
De "Windows" folder (1) moet je zijn wanneer je een nieuw lettertype wilt installeren, voor de rest blijf je hier ook beter buiten.

De folders "Program Files" en "Program Files (x86)" (2), bevatten de applicaties die zijn geïnstalleerd op je computer.
Dus wanneer jij een applicatie download en installeert, worden deze in één van deze mappen geinstalleerd. Dus je zou één van deze mappen kunnen openen, en een geïnstalleerde applicatie van hieruit kunnen starten. Maar de meeste gebruikers gebruiken hiervoor wel het Startmenu van Windows. Toch?
Dan hebben we nog de map "Gebruikers" (3). Hierin wordt elke gebruiker geplaatst.
Dus wanneer jij voor de eerste keer je computer opstart, dan moet je een gebruikers-account aanmaken om in te loggen in je computer. Wel deze gegevens worden in deze map geplaatst.
Heb je meerdere gebruikers-accounts aangemaakt, dan vind je voor elke gebruiker hierin een map, plus een map "Openbaar".
De map "Openbaar" kun je eigenlijk negeren.
Deze wordt gebruikt voor Netwerken, en het delen van bestanden, Maar de meeste mensen gebruiken deze nooit. Ook niet voor Netwerken, ook niet om bestanden te delen.

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_012/les12_image001.jpg

Map "Gebruikers"

Wanneer je de map "Gebruikers" opent, zie je voor elke geregistreerde gebruiker een map, en een map "Openbaar".
Over de map "Openbaar" heb ik het reeds gehad.

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_012/les12_image002.jpg

Een map van een gebruiker bevat alle submappen waarin je bestanden kunt opslagen.
Deze mappen worden automatisch door Windows aangemaakt wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt.

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_012/les12_image003.jpg

Wanneer je een map opent, bijvoorbeeld de submap "Images" in de map "Afbeeldingen", dan zie je verschillende mappen in deze map.

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_012/les12_image004.jpg

Openen we in deze map nog een map, dan zien we de opgeslagen bestanden in deze map.
De bedoeling van heel deze mapstructuur, is dat je op een vrij vlugge manier je bestanden terug vind.

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_012/les12_image005.jpg

Zo heb je bijvoorbeeld de map "Mijn afbeeldingen" in de map van je account.
De naam "Mijn afbeeldingen" is een ruime betekenis voor een opslagruimte.
Ben je op zoek naar bv een foto van een kikker, dan zal je deze heel wat vlugger terugvinden wanneer je in de map "Afbeeldingen" een submap "dieren", en hierin nog een submap "amfibieën" hebt.

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_012/les12_image006.jpg

Nieuwe map maken

Een eerste manier om een map aan te maken in een map of submap, rechtsklik je een lege plaats in de map, kies je "Nieuw" in de menu die opent, en klik je "Map" in het submenu dat opent.

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_012/les12_image007.jpg

Een tweede manier, en misschien wel vlugste, is de knop "Nieuwe map" te klikken in de menubalk bovenaan het venster.

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_012/les12_image008.jpg

Geef de map een betekenisvolle naam.
Dit zal je later heel wat tijd besparen een foto te vinden.

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_012/les12_image009.jpg

Nu we weten hoe de structuur van mappen in Windows 10 in elkaar zit, en dit is toch niet onbelangrijk, kunnen we eens zien naar de verschillende shortcuts.
M.a.w. je hoeft niet steeds de hele resem mappen en submappen te doorlopen, om in een bepaalde map terecht te komen.

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_012/les12_image010.jpg

Microsoft heeft hiervoor shortcuts geïnstalleerd wanneer jij je account aanmaakte.
Je vindt shortcuts onder "Snelle toegang" groep, en je vindt shortcuts onder de "Mijn PC" groep.
Klikken op één van deze mappen brengt je onmiddellijk in de map waar je moet zijn.

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_012/les12_image011.jpg

Vastmaken map aan het Snelle Toegang menu

Om een map vast te pinnen aan het Snelle toegang menu, rechtsklik je deze map, en je kiest "Aan snelle toegang vastmaken".

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_012/les12_image012.jpg

Om een map te verwijderen van het Snelle toegang menu doe je net hetzelfde, alleen kies je deze keer "Verwijderen".

Cursus Windows 10 deel 13 hier openen

Windows Verkenner (3)

Verwijderen van mappen of bestanden

Om mappen of bestanden te verwijderen van de computer, heb je een aantal mogelijkheden.
Een eerste mogelijkheid is, de map te klikken en te slepen van Windows Verkenner naar het vuilbakicoon op je bureaublad.

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_013/les13_image001.jpg

Een tweede manier is de map of bestand te selecteren in Windows Verkenner, en de knop "Verwijderen" te klikken in het lint.
Je vindt deze knop onder het tabblad "Bestand".

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_013/les13_image002.jpg

Een verwijderd bestand of map wordt geplaatst in de Prullenbak.
Deze is op dat moment nog niet verwijderd van je computer.
Wens je het voor eens en altijd te verwijderen van je computer, dan heb je drie mogelijkheden.
1. je rechtsklikt het prullenbakicoon op je bureaublad, en je kiest "Prullenbak leegmaken".
2. je opent de prullenbak door deze te dubbelklikken, je kiest "Prullenbak leegmaken".
3. een derde manier is het bestand of map te selecteren in de prullenbak, en de Deleteknop te klikken op je toetsenbord.
Wens je echter verwijderde bestanden of mappen niet te verwijderen, maar terug te plaatsen waar deze stonden voor verwijdering, selecteer je het verwijderde bestand of map, en je klikt "Dit item terug plaatsen".

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_013/les13_image003.jpg

Om bestanden of mappen meteen te verwijderen van je computer, dus niet eerst in de prullenbak te plaatsen, selecteer je het bestand of map, je klikt het naar benedenwijzend pijltje onder de knop "Verwijderen", en je klikt "Permanent verwijderen"

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_013/les13_image004.jpg

Let op!

Verwijderde bestanden of mappen uit de prullenbak, kunnen niet meer worden gerecupereerd.

Althans toch niet zonder gesofistikeerde software.

Het lint

Volledig vernieuwd sinds in Windows 8, is het lint in Windows Verkenner.
En maar goed ook, anders was er helemaal niks goeds aan Windows 8.
Diegenen die met applicaties werken uit het Office-gamma zullen dit ongetwijfeld kennen, maar in Windows Verkenner zijn de knoppen toch wel wat anders.
Ik zal de meeste hiervan met jullie even overlopen.
Helemaal bovenaan links, vinden we de werkbalk "Snelle toegang".
Standaard is deze voorzien van twee knoppen, en een naar benedenwijzend pijltje.
Klikken op de eerste knop, geeft je de eigenschappen weer van het geselecteerde bestand of map in het venster.
De tweede knop klik je wanneer je een nieuwe map wil aanmaken.

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_013/les13_image005.jpg

Klikken op het naar benedenwijzend pijltje (1) opent een menu (2), met een aantal opties van knoppen die je kunt toevoegen of verwijderen aan of uit de werkbalk "Snelle toegang".
Knoppen die zijn aangevinkt worden weergegeven in de werkbalk, de anderen niet. Wens je een knop toe te voegen aan de werkbalk, klik je deze in het lijstje, wens je een knop te verwijderen, dan is deze dus aangevinkt, dan klik je deze en wordt deze uitgevinkt en verwijderd uit de werkbalk.

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_013/les13_image006.jpg

Zoals je kunt zien in onderstaande afbeelding heb ik de knoppen "Ongedaan maken", "Opnieuw" en "Verwijderen" toegevoegd aan de werkbalk (1).
Onder de werkbalk "Snelle toegang" hebben we een aantal tabbladen (2).

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_013/les13_image007.jpg

Het tabblad "Bestand"

Klikken op een tabblad zal een menu openen met verschillende knoppen, al dan niet met sub-knoppen.
Zo heeft de knop "Bestand" de knoppen "Nieuw venster openen", Opdrachtprompt openen", "Windows PowerShell openen", "Geschiedenis verwijderen", "Help", en "Sluiten".

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_013/les13_image008.jpg

Afhankelijk van het geselecteerde bestand of map, wijzigt de inhoud van het lint.

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_013/les13_image009.jpg

Het tabblad "Beeld"

Selecteer je de map "Afbeeldingen" (1) in het navigatie deelvenster, wordt de inhoud van deze map weergegeven in het venster.
Hoe deze wordt weergegeven kun je kiezen in het lint (2).
Als voorbeeld worden de bestanden als grote pictogrammen weergegeven.
Van de fotobestanden, meestal jpg bestanden wordt een voorbeeld getoond (3).
Van een PDF bestand wordt dan weer geen voorbeeld weergegeven, maar een icoon.
Wens jij de bestanden op een andere manier weer te geven, dan selecteer je deze optie in het lint.

http://www.gratiscursus.be/Windows_10/images/images_les_013/les13_image010.jpg

Cursus Windows 10 deel 14 hier openen

Windows Verkenner (4)             

Filteren

Afhankelijk van de gekozen weergave kun je de bestanden filteren.
 Bijvoorbeeld in de kolom "Titel" kun je aanvinken welk type bestand je wenst te zien, en welke niet.


Sorteren
En kun je deze sorteren op "Naam", "Datum", "Type", en meer van deze.


Kolommen toevoegen
Je hebt de mogelijkheid kolommen toe te voegen.
 Eénmaal een kolom toegevoegd, kun je ook op deze sorteren.


Selectievakjes

Je kunt selectievakjes toevoegen aan de bestanden, waarmee je deze kunt selecteren.
 Waar je vroeger de bestanden één voor één moest klikken om deze te selecteren, kan dit nu veel makkelijker met de selectievakjes.


Groeperen

Je kunt de bestanden groeperen.
 Klik de knop "Groeperen op", en kies een titel waarop je wenst te groeperen.

Navigatievenster

uitvouwen of verbergen
Onder het "Navigatievenster" heb je dan weer de mogelijkheid het navigatievenster te verbergen, uit te vouwen en nog een aantal andere opties.


Voorbeeldvenster

En we hebben het voorbeeldvenster.
 Wanneer deze optie is geselecteerd, krijg je een voorbeeld te zien van het bestand.


Ook hier zal het type voorbeeldvenster, afhankelijk zijn van het geselecteerde type bestand.


Cursus Windows 10 deel15 hier openen

Windows Verkenner (5)     

Bestanden kopiëren

Heb je bepaalde bestanden op je camerakaart of USB-stick staan, selecteer je deze, en je sleept deze naar de folder op je computer waar je deze wenst.
 Dit zal de afbeeldingen kopiëren naar de betreffende folder.
1

Filmbestanden

Heb je een filmbestand geselecteerd, dan verschijnen de afspeelknoppen voor deze film in het lint.
2

Het juiste pad

Wens je het correcte pad te weten van een bepaalt bestand op je computer, selecteer je dit bestand, en je klikt de knop "Pad kopiëren".
3

Open een teksteditor, bijvoorbeeld Kladblok, en klik de sneltoetscombinatie Ctrl + V op je toetsenbord.
 Dit kopieert het correcte pad naar het bestand.
 Heb je dit nu nodig?
 In sommige software wel, wanneer je moet verwijzen naar een bepaalt bestand op je computer.
4

Naam wijzigen bestanden

Nog een handig nieuwtje is, dat je nu in één keer al je bestanden kunt voorzien van een nieuwe naam.
 Selecteer de bestanden waarvan je de naam wil wijzigen.
 In dit voorbeeld zal ik ze allen wijzigen, dus klik ik de optie "Alles selecteren", en klik vervolgens de knop "Naam wijzigen".
5

Geef het eerste bestand een nieuwe naam en klik Enter.
6

En de alle geselecteerde bestanden worden automatisch aangepast en genummerd.
7

Cursus Windows 10 deel 16 hier openen

Zoeken          

Zoeken op je computer

In eerdere versies van Windows, moest je gaan zoeken via het Start menu.
 In Windows 10 hebben ze deze opdracht naar de taakbalk gebracht.
In deze les gaan we zien, hoe we een zoekactie uitvoeren op onze Windows 10 computer.
 We vinden het zoekvak aan de linkse zijde van de taakbalk.
1

Wanneer je de cursor plaatst in het zoekvak, zal je persoonlijk assistente openen, genaamd Cortana.
 Omdat Cortana niet beschikbaar is in het Nederlands, gaan we eerst Cortana uitschakelen.
 Klik hiervoor de knop "Instellingen" (1) in het Cortana menu.
2

En schakel de Cortana assistente uit.
3

Van zodra je begint te typen, zal Windows je de resultaten tonen.
 Deze resultaten worden verdeeld in verschillende categorieën.
 Bovenaan vind je de verschillende apps (1) die voldoen aan de zoekvoorwaarde.
 Daaronder vinden we de resultaten uit de Windows Store (2) die voldoen aan de zoekvoorwaarde.
 Vervolgens hebben we nog de gevonden resultaten op het Internet (3).
 Wanneer je een bestand zoekt op je computer, en de naam die werd ingetypt, komt niet voor op jouw computer, zal Windows ook niks tonen. Lijkt me logisch.
4

Wordt er echter wel een bestand gevonden, dan zal Windows dit ook tonen.
 Om dit bestand te openen, klik je het bestand.
5

Wens je map te openen waar het bestand zich bevindt, rechtsklik (1) je het bestand in de zoekresultaten, en kies je "Bestandslocatie openen" (2).
6

Dit zal de map openen in Windows Verkenner, waarin het bestand zich bevindt.
7

Gedetailleerd zoeken

Wanneer je wat meer gedetailleerd wil zoeken, klik je de knop "Mijn spullen".
8

De zoekactie in Windows 10 is heel wat verbeterd sinds de vorige versies van Windows.
9

Klik het naar benedenwijzend pijltje naast het vak "Weergeven", en er opent een menu met verschillende categorieën, zoals foto's, documenten, mappen, muziek, en meer van die dingen.
10

Je hebt ook de mogelijkheid, de gevonden resultaten te sorteren volgens " Meest relevant" of "Meest recent".
 Klik hiervoor het naar benedenwijzend pijltje naast het vak "Sorteren", en maak een keuze in het menu dat opent.
11

Wanneer jij je bestanden en mappen hebt voorzien van een veelbetekende naam, zal Windows deze ongetwijfeld vinden.

Cursus Windows 10 deel 17 hier openen

Cortana         

Wat is Cortana?

Cortana is je persoonlijke assistente, geïntroduceerd op de Windows Phone, en nu ook toegepast als app in Windows 10.
 Cortana kan je helpen dingen te vinden op je computer, dingen te vinden op het Internet, vragen beantwoorden, apps openen, zij kan je moppen vertellen.
 Pech voor de Nederlandstalige gebruikers.

 Bij het schrijven van deze cursus, was er van Cortana nog geen Nederlandse versie beschikbaar, maar wanneer jij deze cursus leest, misschien wel al.

Cursus Windows 10 deel 18 hier openen

Windows Mail (1)    

De Mail app

De app Mail bij Windows 8, biedt geen ondersteuning voor het toevoegen van e-mailaccounts die gebruik maken van POP3.
Dit was één van de vele fouten die ze hadden gemaakt met Windows 8.
In Windows 10 hebben ze dit hersteld. En maar goed ook.
 Voor wie niet mocht weten wat Windows Mail is, wat me zou verwonderen, Windows Mail gebruiken we om e-mails te verzenden of te ontvangen.
Om Windows Mail te starten, klik je de tegel "Mail", of klik je deze app in het Start-menu.
1

Is het de eerste keer dat je Windows Mail gebruikt, dan moet je je eerst aanmelden met een e-mail account. Welke account, dat maakt in Windows Mail niet meer uit, maar je moet wel een e-mail account hebben. Lijkt me logisch. Toch?
 Heb je geklikt op de app Mail, dan krijg je volgend venster te zien.
 Klik de knop "Aan de slag".
2

 

Een account aanmaken

Klik vervolgens de knop "Account toevoegen".
 Ter informatie, je kunt zoveel accounts aanmaken dat je wenst.
3

 

In volgend scherm bepaal je welke account je wil instellen.
 Dit kan een Yahoo account zijn, een Outlook Account, een Gmail Account, je kiest maar.
 Wanneer je het email-adres van je Provider wenst te gebruiken, POP3-account, klik je "Ander account".
 Een account voor Outlook, Gmail en Yahoo aanmaken is vrij simpel, het enige wat je hiervoor nodig hebt is je e-mailadres en je paswoord.
 Wens je een POP3 dan heb je de nodige informatie nodig van je Provider. Dus weet je deze niet, dan vraag je hem deze.

Als voorbeeld maak ik een Yahoo-account aan, dus klik ik "Yahoo Mail".
4

In het eerste venster typ ik het e-mailadres en paswoord, en klik ik de knop "Volgende".
5

In het tweede venster typ je je naam, en klik je de knop "Aanmelden".
6

Klik de knop "Gereed".
7

Cursus Windows 10 deel 19 hier openen

Windows Mail (2)    

Account beheren

Je adres is nu toegevoegd aan de Accountlijst.
 Heb je er nog meer toe te voegen, klik je de knop "Account toevoegen".
 Wens je verder te gaan met Windows Mail klik je de knop "U kunt aan de slag".
1

Dit opent de mail app.
 Wens je een andere account te openen, klik je de knop "Accounts".
2

De account zal openen in de map PostvakIn.
 Laat ons eerst eens kijken hoe we de instellingen van deze account kunnen wijzigen.
 Klik het radar-icoontje onderaan het venster.
3

Dit opent het deelvenster "Instellingen".
 Klik je de knop "Accounts".
4

Dan wordt er een lijstje getoond met de verschillende ingestelde accounts.
 Wens je een andere account te openen, dan kun je deze ook in dit lijstje selecteren.
5

Afhankelijk van de grootte van het geopende venster van Windows Mail, kunnen de knoppen zich aan de linker zijde bevinden,
6

of onderaan.
 Dus mocht je een bepaalde knop die je ziet in de afbeelding, niet zien in Windows Mail, controleer dan even of deze niet onderaan of links van het scherm staan.
7

Is je scherm trouwens gemaximaliseerd, dan vind je aan de linkerzijde ook de verschillende mappen voor een account.
 Zo heb je de map "PostvakIn" ,die alle ontvangen berichten weergeeft.
 Je hebt de map "Verzonden items" die al je verzonden berichten bijhoudt.
 Je hebt de map "Verwijderde items", die de berichten opslaat dir je hebt verwijderd.

 Verwijder je de berichten ook uit deze map, dan zijn deze voorgoed verwijderd.
8

Mocht je om één of andere reden niet alle ontvangen mails zien in je account. Dan klik je de knop "Instellingen", je klikt de account in het rechtse deelvenster, en je klik "Wijzig mailbox sync settings".
 Wijzig hier de periode voor het downloaden van email.
9

Dit zal alle berichten weergeven uit deze periode.
10

Cursus Windows 10 deel 205 hier openen

Windows Mail (3)    

Ontvangen berichten

Berichten waar een vette lijn naast staat, zijn ongelezen berichten.
 Om een bericht te lezen selecteer je dit in de lijst met ontvangen berichten.
 Het bericht wordt weergegeven aan de rechterzijde van het venster.

Bericht verzenden

Wens je een bericht te versturen, klik je de knop "Nieuwe mail".
1

In het bovenste vak typ je het mailadres van de begunstigde (1).
 In het tweede vak typ je het onderwerp van de mail (2).
 Wens je de mail te versturen naar meerdere personen, klik je de knop CC & BCC (3).
 In het grote gedeelte (4) typ je het bericht.
 Klik de knop "Verzenden" (5) wanneer je klaar bent.
2

Heb je gekozen je email te versturen naar meerdere personen, dan kun je deze allen in hetzelfde vak intypen, Windows Mail zal wel weten wat ermee te doen.
 Maar je kunt ook de knop CC & BCC hebben geklikt. Dan zal Mail je twee extra invulvakken tonen waarin je de begunstigden toevoeg.

Bovenaan het venster van de nieuwe mail vinden we een aantal tabbladen.
 Wanneer het tabblad "Opmaak" is geselecteerd, kunnen we met de knoppen de opmaak van onze tekst wijzigen.
3

Bijlages toevoegen

Is het tabblad "Invoegen" geselecteerd dan kun je bijlages toevoegen aan je bericht. Of je kunt een foto toevoegen aan je bericht. Kortom, selecteer dit tabblad wanneer je iets wenst toe te voegen aan je bericht.
4

Handtekening verwijderen

Wanneer je een bericht verstuur met Windows Mail, wordt hier automatisch de tekst "Send from..." aan toegevoegd.
 Wanneer je dit niet wenst klik je de "Instellingen".
5

En je kiest "Opties".
6

In de optielijst schakel je de knop "Handtekening" uit, of je wijzigt het bericht met je eigen tekst.
7

Email opties

Wanneer je een email hebt ontvangen, kun je deze beantwoorden, alle ontvangers beantwoorden, doorsturen, en verwijderen.
 Al deze opties vind je in de menubalk.
8

Email afdrukken

Wens je een email af te drukken, klik je de stipjes aan de rechterzijde van de app, en je kiest "Afdrukken".
 Zoals je ziet in onderstaande afbeelding, zijn er in dit menu nog een aantal opties die me allen duidelijk lijken.
9

Cursus Windows 10 deel 21 hier openen

Microsoft Edge (1)   

De nieuwe Browser

Internet Explorer is verleden tijd.

De Browser van Microsoft noemt nu "Microsoft Edge", of Edge in het kort.

Edge is de standaard Browser van Windows 10

Om Edge te starten heb je verschillende mogelijkheden.

 Je klikt de tegel "Microsoft Edge" op het bureaublad.

 Of je klikt het Browsericoon in de taakbalk.

 Of je opent het Startmenu, en je kiest Edge in het lijstje.

 

Hoe je het ook doet, dit opent Microsoft Edge.

 Veel van de vroegere werkbalken zijn verwijderd. Althans toch verborgen

 Alles is er nog wel, alleen hebben ze NU zoveel mogelijk ruimte gegeven om de internet pagina's te bekijken.

 Een nieuw tabblad open je nog steeds door het plus-icoontje te klikken, naast het geopende tabblad.

 Voor wie het niet mocht weten, een nieuw tabblad open je wanneer je meerdere pagina's wil openen in je Browservenster.

Onder de tabbladen hebben we aan de linkerzijde de verschillende standaard navigatieknoppen, zoals "Vorige", "Volgende" en "Herladen".

Adresbalk

In het midden heb je de adresbalk. Deze is onzichtbaar, tot je erop klikt.

 Dan verschijnt de adresbalk.

 

Zoekvak

Onder de adresbalk heb je het Zoekvak.

 Deze gebruiken we om een bepaalt onderwerp te zoeken op het Internet.

 Van zodra je begint te typen, toont Bing, dit is de zoekmachine van Microsoft, al resultaten.

Klik de knop "Enter" op je toetsenbord, en je krijgt alle resultaten op één of meerdere pagina's.

Aan de rechterzijde van het scherm vinden we nog een aantal knoppen.

 Laat ik deze eens overlopen.

Leesweergave

De eerste knop is de knop Leesweergave.

 Leesweergave kan handig zijn wanneer je enkel de tekst en afbeeldingen wenst te zien op de site en geen menu's, geen reclame, etc.

 Dus heb je een site waarvan je denkt, "deze wil ik eens rustig lezen", klik de knop "Leesweergave" en alle onnodige "rommel" zal verdwijnen. Hou er wel rekening mee dat diegene die reclame plaatst op zijn pagina, hier ook moet van leven.

Leesweergave is niet beschikbaar op elke pagina.

 Wordt de site aangeboden in Leesweergave, dan wordt de knop zwart weergegeven, wordt deze knop grijs weergegeven, dan is deze niet in Leesweergave beschikbaar.

Zo heb je bijvoorbeeld een site over California, waar de Home-page niet wordt aangeboden in leesweergave, maar de "Mission-pagina" op deze site dan weer wel.

Eenmaal deze knop geklikt, is het verschil duidelijk denk ik.

 Niet te veel poespas, enkel tekst en nu en dan nog eens een fotootje.

Ben je klaar met het lezen van de pagina, klik je nogmaals deze knop en de pagina zal terug in de normale weergave verschijnen.

Leeslijst

Net als pagina's plaatsen tussen je "Favorieten", kun je ook pagina's plaatsen in een leeslijst.

Om een pagina in je leeslijst te plaatsen klik je de knop "Favorieten", en klik je de knop "Leeslijst".

 Geef eventueel de pagina een naam en klik de knop "Toevoegen".

Om de verschillende pagina's te bekijken die in je leeslijst zijn opgenomen klik je de HUB-knop.

Kies vervolgens de categorie "Leeslijst".

Dit geeft je een lijst met elke toegevoegde pagina in de Leeslijst.

Heb je het artikel gelezen ga je terug naar de leeslijst, je rechtsklikt het artikel en je klikt de knop "Verwijderen".

Nu denk je misschien "dit kan toch allemaal bij mijn "Favorieten" plaatsten".

 Klopt, maar de bedoeling van een leeslijst is "lees het artikel of lees het artikel later, en éénmaal gelezen verwijder je dit uit de lijst. Dit is niet direct de bedoeling van een "Favoriet".

 Een favoriet wens je in de toekomst nog wel vaker te bezoeken.

 Dat is niet het geval wanneer je een artikel leest. Heb je dit gelezen, dan weet je het.

Favorieten

De tweede knop is de knop "Favorieten".

 Hiermee plaats je een site bij je favorieten. Lijkt me logisch.

 Je plaatst een site bij je favorieten wanneer je denkt deze site later nog eens te bezoeken.

 Zoals bijvoorbeeld www.GratisCursus.be.

 Wanneer deze knop is geklikt heb je de mogelijkheid deze pagina tussen je favorieten te plaatsen.

 Geef deze dan een naam en kies een map waarin je deze wenst te plaatsen.

 Wens je deze in een submap te plaatsen, klik je de knop "Nieuwe map maken", je geeft de map een naam, en je klikt de knop "Toevoegen".

Cursus Windows 10 deel 22 hier openen

Microsoft Edge (2)   

Aantekeningen

Met de vierde knop in het hoofdmenu kun je aantekeningen maken op de webpagina.

 Nu moet je niet denken dat je daadwerkelijk de site gaat wijzigen, dit kun je enkel gebruiken aantekeningen te maken voor jezelf.

1

Wanneer hierop wordt geklikt, dan verschijnt er een extra menu aan de linkerzijde van het scherm, waarmee je lijnen kunt tekenen of bepaalde delen van de site kunt inkleuren.

 Je moet deze allen maar eens proberen. Het is leuk en je doet er niemand kwaad mee.

2

Hieronder een voorbeeld van een annotatie, of aantekening, noem het zoals je wenst.

3

Je kunt de kleur van de annotatie wijzigen door het gereedschap te dubbelklikken, en een kleurtje te kiezen uit het lijstje.

4

Je kunt woorden wegmarkeren, woorden voorzien van een achtergrond, kortom een hele hoop om je 5 minuten lang te amuseren.

 Met de vijfde knop kun je zelf een notitie op de pagina schrijven, of beter gezegd typen.

5

Om alle inkt uit de pagina te verwijderen klik je het gummetje in de menubalk, en je kiest "Alle inkt verwijderen".

 Het is niet mogelijk slechts één lijn te verwijderen. Het is alles of niets.

6

En dan heb je ook de mogelijkheid commentaar toe te voegen. Klik de knop "Opmerking", en typ je opmerking in het venstertje dat opent. Wens je een opmerking te verwijderen, klik je het vuilbakicoontje.

7

En als laatste hebben we nog de knop "knippen".

 Selecteer deze knop, en klik en sleep over het gedeelte van de site dat je wenst te kopiëren.

 Let op met dingen die je van het Internet kopieert, want dit kan je zonder toelating van de auteur, heel wat geld kosten.

8

Open één of ander teksteditor, bijvoorbeeld WordPad, en klik de knop "Plakken"

9

Aan de rechterzijde van het tekenvenster van Windows 10, hebben we ook nog drie knoppen die me allen duidelijk lijken.

10

Cursus Windows 10 deel 23 hier openen

Microsoft Edge (3)   

Knop Meer acties

De laatste knop is de knop die het menu opent met verschillende opdrachten.

 Al deze opdrachten lijken me vrij duidelijk.

1

Met de laatste knop uit het drop-downlijstje open je de instellingen van je Browser.

 Hier kun je ondermeer de start pagina van je Browser wijzigen, je favorietenbalk al dan niet weergeven. Kortom, een hele hoop instellingen om je Browser meer te personaliseren.

2

Internet Explorer

Mocht je ondanks alles toch heimwee hebben naar de oude Browser van Windows, zoek dan even naar Explorer in het zoekvak van Windows 10, en hij zal zeker verschijnen.

3

Einde