Onze Bolerostraat
te Nijmegen

Welkom

Corona virus Info: Nedeland---https://www.rivm.nl/actuele-informatie-over-coronavirus

Corona virus Info wereld-------https://https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Gemeente Nijmegen: in 2021 afvalwijzer alleen digital.

 

...in onze Bolerostraat te Nijmegen

 

Onze Straat 1966Onze Straat 2016

Onze gezellige straat liegt in het midden van de Nijmegense wijk Neerbosch-Oost. Een straat met een Bewonersmix van jong en oud, met mensen die ervan houden samen leuke dingen te doen. Elk jaar organiseren de bewoners van de Bolerostraat een nieuwjaarsreceptie en om vijf jaar het grootte straatfeest. De naam van onze straat komt van de Spaanse dans Bolero in 3/4 maat met begeleiding van zang en castagnetten. Kom gerust binnen op onze website.

Neerbosch-Oost

Neerbosch-Oost vormt samen met de woonwijken Hatertse Hei, Grootstal, Hatert en Heseveld de zogenaamde "stempelwijken" binnen NiOud Brandweerhuisjmegen. Kenmerk van de stempel- wijken is een rationele verkaveling met kleine gescheiden subwijkjes in hoogbouw en laagbouw. In Neerbosch komt dat neer op 5 subwijkjes in hoogbouw en 5 subwijkjes in laagbouw, die afwisselend ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd.
In Neerbosch-Oost is nog de historische bebouwing aanwezig van het oude Neerbosch. De Dorpstraat met de lintbebouwing en de oude kerk in het noorden van de wijk is hier de drager van de stedenbouwkundige structuur. Een ander historisch element in de wijk is het "bosje van de Baron", dat ooit onderdel was van het slot van de baron van Rijkevorstel. Het bosje is nu ingericht als openbaar groen. Neerbosch-Oost wordt duidelijk ruimtelijk begrenst door grootschalig hooft- ontsluitingswegen en water. In het zuiden is dat de Graafsweg en daarachter de spoorlijn, die verhoogt liggen op het talud van de brug. In het oosten is dat de Neerboscheweg en in het westen is dat het Maas-Waal-kanal. Tussen de Neerboscheweg en de Dennenstraat ligt een voorzieningstrook met daarin Sportpark "de Dennen", een schoolcomplex en ontwikkelingslocatie "Rosa de Lima". Deze strook hoort bij de administratieve wijkindeling van Neerbosch-Oost, maar is door de drukke Neerboscheweg min of meer fysiek afgebakend van de rest van de wijk.
Neerbosch-Oost staat bekend als een wijk waar de bewoners relatief gezien lang blijven wonen en tevreden zijn over de wijk. De betrokkenheid van de bewoners bij hun wijk is groot. Er bestaan goed georganiseerde vormen van bewonersoverleg op buurtniveau en veel bewoners komen 5 á 6 maal per jaar bijeen tijdens een open wijkoverleg.