Onze Bolerostraat
te Nijmegen

Nieuws uit Wijk en Straat

 

Viva Symponica 2019

Ook in 2019 was onswijkfeest "Viva Symfonica" een groot succes. Het weer, de muziek en de rommelmarkt waren erg uitnodigend voor de inwoners van Neerbosch Oost en ook voor vreemden die onze wijk hebben bezocht.

Fotos van Viva Symfonica 2019

Blouwalg vastgestellt Watergang/Vijver OC Huismanstraat

Blouwalg vastgestellt
In de watergang naast de OC Huismanstraat en de Tangostraat is helaas blouwalg gecostateerd. Dat zijn algachtige bacteriën die giftige stoffen producerendie bij inname schadelijk kunnen zijn. Contact met de huid kan irritatie veroorzaken. Water wat besmet is met blouwalg ziet er meestal blouw-groen uit. Drijvend aan de oppervlak vormt bouwalg een laag die op olie lijkt.
Voorkom contact met dit water.

Motordag 2019

Motordag 2019

Zondag 7 april 2019 en opnieuw was het tijd voor de traditionele motordag van de Bolerostraat.
38 motorfietsen ontmoetten elkaar onder grote belangstelling van de bewoners.
Om 9.30 uur arriveerden de eerste motorfietsen en om 11.00 uur verlieten ze ons weer.

Gemeente Nijmegen: in 2019 afvalwijzer alleen digital

In 2019 kunt u uw ophaaldagen alleen digital bekijken. Uw ophaaldagen en meer infomatie over afval vindt u op uw persoonlijke (digitale) afvalwijzer via www.dar.nl/afvalwijzer of download de Dar app. Met de Dar app heeft u uw afvalwizer altijd bij de hand. De app kunt u zo instellen dat u een seintje krijgt wanneer u welk afval buiten kunt zetten. Zo weet u altijd welk afval u aan de straat kunt zetten. Omdat u digital altijd uw ophaaldagen bij de hand heeft, krijgt u in 2019 geen papieren afvalwijzer meer thuisgestuurd.

2019: andere ophaaldagen

Let op: in 2019 veranderen er veel ophalldagen van oud papier. Ditbetekent dat wij op een andere dag en/of tijd uw papier ophalen. Het kan dus zijn dat wij in 2018 uw papier in de avond ophaalden en dat we dit in 2019 overdag doen.

Weten wanneer wij uw afval ophalen?

Kijk op uw digitale afvalwijser of download de Dar app.

De eerste zondag van april 2018, dus
NZMR-motorrit bij Jeroen en Natasja. ...

Ondanks slecht weer, verzammelden zich kort voor 9.30 uur de eerste motorfietsen.
Tegen 11.00 uur was het gebeuren voorbij.

Viva Symfonica 2016

Zondag 18.09 waren er 60 kraampjes op de braderie. Ook was er veel muziek te beluisteren. Staat Neerbosch-Oost toch bekend als "muziekwijk". Onder meer Dukenburgs Glorie, Ut Nimweegs Smartlappenkoor, De Waalzangers en entertainer Joop waren er present.
Uiteraard was er veel voor de kinderen te beleven. Jeugdvereniging Sjano en de scouting, plus het onvermijdelijke springkussen, een draaimolen en een ballenbak.
Viva Symfonica was er ook in 2016 een groot succes

Fotos Viva Symfonica 2016

COOP

Supermarktketen Coop heeft vrijdag zijn 250e winkel in Nederland geopend. Het filiaal bevindt zich in winkelcentrum De Notenhout in de Symfoniestraat in Nijmegen.

De 250e winkel is voor Coop al de 9e zaak in Nijmegen. Het gaat om een voormalige Spar-winkel die in een nieuw jasje is gestoken, met een nieuwe indeling en inrichting.

Saneringswerksamheden Neerbosch Oost.

Sanering 2014

Vitens en Leander gaan vanaf 29.9.2014 de hoofdleidingen voor water- en gas en elektriciteit vervangen in de wijk Neerbosch Oost in Nijmegen. Daarnaast vervangt Liander huisaansluitingen van gas en elektra.
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd door Gebroeders van der Steen. Tijdens genoemde periode kunnen omwonenden diverse keren overlast ondervinden van opengebroken straten of het trottoirs. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Voordat bij u de straat of het trottoir wordt opgebroken, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd.

Onderbreking(en)

In verband met de werkzaamheden aan de hoofdleidingen van uw drinkwater kan het zijn dat de toevoer naar uw woning meerdere malen onderbroken moed worden.
Voor de exacte tijden van de onderbreking(en) krijgt u minimaal één dag van tevoren een kaart in de bus.

Water

Wij adviseren u voor uw drinkwater om op de aangekondigde dag(en):

Na de onderbrekingen kunnen zich de volgende situaties voordoen:

Heeft u vragen over de werkzaamheden van Vitens dan kunt u ons op werkdagen van 08.00 - 17.00 uur telefonisch bereiken via ons servicenummer 0900 06509 (lokaal tarief).

Gas of elektriciteit

Voor onderbrekingen van gas of elektriciteit naar uw woning verzoeken wij u dringend op de aangegeven dag thuis te zijn, dit om u te kunnen voorzien in uw gas en of elektriciteitsvoorziening.
Bent u op de afgesproken dag na de onderbreking niet thuis, dan zijn wij genoodzaakt de toevoer van gas en elektriciteit uit veiligheidsredenen afgesloten te laten. We kunnen u pas de volgende werkdag (indien aanwezig) opnieuw aansluiten.

Storingen

Voor storingen bij de levering van uw drinkwater kunt u 24-uur per dag terecht bij onze storingsdienst, bereikbaar onder nummer:0800 0359(gratis). Actuele storingen worden vermeld op www.Watersoringen.nl
Voor storingen van gas of elektriciteit kunt u 24-uur per dag terecht bij de storingsdienst van Liander, bereikbaar onder nummer:0800 9009(gratis)
Hoewel wij ernaar streven de overlast tot een minimum te beperken, vragen wij uw begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet,
J.Quik
Vitens

 

Voortgang wijkbeheerplan 2013/2014

Neerbosch-Oost

Dit hebben we gedaan in 2013

 1. Parkeervakken, trottoirs Aubadestraat deels opnieuw bestraat en groen vervangen, ook in Harpstraat.
 2. Oevers(omgeving kinderboerderij) wordt deze winter natuurvriendelijk gemaakt.
 3. Extra rijstroken kruising Neerbosscheweg-O.C.Huisman-Rosa de Limastraat. Nieuwe deklaag aangebracht op Neerbosscheweg.
 4. Parkeerperikelen rondom Winkelcentrum `Notenhout` samen opgelost. Tijdelijk parkeerterrein aangelegd.
 5. Draagvlakonderzoek omwonenden herinrichting Tubaplein gestart.
 6. Verkeersmaatregelen uitgevoerd om bromfietsverkeer op Oostkanaaldijk te weren.

Sanering leidingen door Liander, fase5, gebied tussen O.C. Huisman-, Symfonie-, Rapsodie- en Nocturnestraat uitgesteld. Waarschijnlijk in 2014. Aanpassingen in openbare ruimte worden meegenomen, ook groen Etudestraat, herinrichting Mazurkastraat.

Dit gaan we doen in 2014

 1. Analyse van speellocaties
 2. Vernieuwen gedeelte haag Paukenstraat.
 3. Groen Andante- en Adagiostraat vervangen.
 4. Afhankelijk van uitkomsten draagvlakonderzoek Tubaplein aanpassingen doen.
 5. Aanleg groenvlakken Symponiestraat (ter hoogte van flat Maas- Waal Staete).
 6. Samen met bewoners opschoonactie(s) houden.
 7. Bewonersinitiatieven in openbare ruimte ondersteunen.

Wijkschouw
Informatie over wijkschouw leest u t.z.t. in wijkblad De Brug.

Parkeren Notenhout en omgeving

In goed overleg is besloten een aantal aanpassingen te doen aan de parkeersituatie rondom De Notenhout.
De winkeliers hadden via de Vereniging van Eigenaren al laten weten dat de ingang wordt verbeterd. Deze was niet geheel volgens plan gemaakt. De inrijterminal komt nu 20 meter van de Symfoniestraat en is daardoor veel beter bereikbaar en de files op deze weg worden daarmee fors verminderd. Dit verhoogd de veiligheid en het gebruiksgemak enorm.
Vanuit de gemeente wordt het parkeerterrein tussen de school en het wijkcentrum met 24 extra plaatsen twee keer zo groot gemaakt. Dit terrein blijft openbaar toegankelijk en is bedoeld voor langparkeerders.
Na uitvoering van deze werkzaamheden zal er door alle partijen, winkeliers, bewoners, en de sporthal, actief worden gewerkt aan de mentaliteit van de gebruikers. Door het gebruik van flyers en via de diverse media zal iedereen opgeroepen worden gebruik te maken van één van deze twee parkeerterreinen om zó de overlast voor de bewoners tot een minimum te beperken.

Neerbosch-Oost

Samenvatting wijkbeheerplan 2013

Impuls groen

Er is voldoende groen in Neerbosch-Oost. De bewoners willen de openbare ruimte wel meer kunnen gebruiken en de identiteit hiervan versterken. De omvorming naar meer natuurvriendelijke oevers maakt dat er een gevarieerder beeld in het groen ontstaat.

Samenwerken aan Neerbosch-Oost

Neerbosch-oost heeft veel betrokken bewoners en er lopen diverse participatie projecten. Komende jaren is er blijvend aandacht voor het betrekken van bewoners bij hun leefomgeving. Door gebruik van social media, participatiekaart.nl/ één mogelijk een digitale schouw proberen we meer doelgroepen te bereiken en te inspireren.

Ruimte voor de jeugd

Neerbosch-Oost heeft volgens de normen voldoende speelpleeken. Toch komen er verzoeken binnen voor nieuwe speellocaties. In overleg met bewoners kijken we of we de speelplekken kunnen herverdelen.

Een schoner Neerbosch-oost

Het afval is een probleem en vraagt om actie. De start van een team 'Buurtrangers', de ondergrondse afvalcontainers en het houden van opschoonacties, in samenwerking met bewoners, scholen en ondernemers, moeten dit probleem verminderen.

Ontwikkelingen

Er zijn zorgen geuit over het effect van de nieuwe Stadsbrug op het woon- en leefklimaat in Neerbosch-Oost, met name door mogelijke toename van het verkeer op de grotere wegen rond de wijk. Vanaf 2013 komt er een zogenaamde 'Groene Route' ter bevordering van de verkeersdoorstroming en en bereikbaarheid. Er komt een snelfietsroute, er zijn ontwikkelingen bij sportpark 'De Dennen', waaronder een Sporttalentcentrum, 'Huize Rosa en station 'Goffert'.

Dit gaan we doen in 2013

Wijkschouw

Maandag 27 mai van 17.00 tot 19.00 uur.
Verzamelen bij Wijkcentrum De Schalmei,Symfoniestraat 204.
Vervoer per viets.
Aanmelden via wijkbeheer@nijmegen.nl of Tel.(024)3293349

bron De Partituur 1/2013

 

Voortgangsbrief
Wijkbeheerplan Neerbosch-Oost

De gemeente Nijmegen investeert in haar wijken, ook in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Neerbosch-Oost is verbetert.
In 2009 is in nauw overleg met bewoners het wijkbeheerplan voor Neerbosch-Oost opgesteld. Dit plan beschrijft wat u in de periode van 2009 tot en met 2012 kunt verwachten aan beheer en onderhoud in uw wijk.
Ik ben erg bij dat een groep enthousiaste bewoners de uitvoering van het wijkbeheerplan nauwlettend volgt. Zij praten samen met de wijkbeheerder, Jolande Spierings, over de keuzes en de planning van het beheer in uw wijk. Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse wijkschouw, afgelopen jaar op 20 juni.
In deze brief vindt u een overzicht van de gerealiseerde werkzaamheden en activiteiten in 2011 en de planning voor 2012 in Neerbosch-Oost.
Ik vertrouw erop, dat u ook in de toekomst betrokken blijft bij het beheer van de openbare ruimte in Neerbosch-Oost.
Met vriendelijke groet,
Turgay Tankier
Wethouder Openbare ruimte

Wat hebben we gedaan in 2011?

De oversteek op de kuizing O.C.Huismanstraat met Balladestraat is gerealiseerd.

 1. In het zuiden van Neerbosch-Oost zijn leidingen vernieuwd en daarmee ook de trottoirs.
 2. De drempel in de Etudestraat is aangepast.
 3. In de Adagiostraat is een extra drempel aangelegd.
 4. Er is een bosbeheerplan opgestelld voor het Bosje v.d. Baron. Er wordt nog gezocht naar enthousiaste bewoners die willen participeren.
 5. De beplanting bij kerk De Goede Herder is aangepast.
 6. De kruising Jachthoornstraat - Rapsodiestraat is aangepast.
 7. Het kunstwerk 'on the road' is geplaatst, waarmee de verbinding Dorpsstraat - Agnetenweg wordt gesymboliseerd.
 8. De hagen aan de Nocturnestraat - Tangostraat worden deze winter (2011-2012) nog verlaagd, beplanting wordt vermindert; er wordt ook een bankje geplaatst.
 9. Steppingstones: de veilige looproute naar school is gerealiseerd.
 10. Er is een attentiebord geplaatst bij de afvalcontainers in Winkelcentrum Notenhout om het bijplaatsen van afval te verminderen.
 11. De houtenbrug aan de Serenadestraat ter hogte van nr.55 is vervangen door de eerste composietbrug van Nijmegen.

Wat staat er te gebeuren in 2012?

 1. Het laste deel van de leidingen in het zuiden van Neerbosch-Oost wordt vervangen en daarmee ook de trottoirs.
 2. Er komen verbeteringen voor de achteruitgang van het Winkelcentrum Notenhoud. De keermuur en het hekwerk worden verbeterd.
 3. De vlonder bij het Winkelcentrum wordt opgeknapt.
 4. In de Gitaarstraat worden neuwe bomen geplant

Kijk voor actuele informatie over Neerbosch-Oost en het wijkbeheerplan op www.Nijmegen.nl.
Daar staat ook een filmpje met uitleg hoe een wijkbeheerplan tot stand komt en hoe u hieraan mee kunt doen.
Voor particitieprojecten in de openbare ruimte: www.participatiekaart.nl.

Contact

Heeft u tussentijds opmerkingen of vragen over de openbare ruimte? Neem dan contact op met uw wijkbeheerder Jolande Spierings: Tel: 024 3293350 0f mail j.spierings@nijmegen.nl .
Kleine klachten zoals een losliggende stoeptegel, een scheef staand paaltje of onkruid in de verharding kunt u doorgeven aan de Bel-&Herstellijn
Tel:14024 of mail bel&herstellijn@nijmegen.nl

Wijkpost

Met de komst van het nieuwe ontmoetingspunt houdt de Wijkpost in de Schalmei op te bestaan. De bekende gezichten van de Wijkpost zullen regelmatig aanwezig zijn in het ontmoetingspunt.

 

Straatcoaches dragen bij aan
leefbaarheid Neerbosch-Oost

Sinds 1 september zijn in Neerbosch-Oost gemeentelijke straatcoaches actief.Zij richten zich specifiek op jongerenoverlast en zijn vooral op straat op tijdstippen dat jongeren in groepen buiten rondhangen en het risico op overlast het grootst is.

De taak van de straatcoach is het positief beïnvloeden van het gedrag van jongeren op straat. Door de inzet van straatcoaches kunnen jongerenwerkers, politie en toezichthouders zich meer richten op hun eigenlijke taak. Jongerenwerkers houden meer tijd over om voor de jeugd activiteiten te organiseren en hen te begeleiden bij hun problemen, de politie kan zich meer focussen op de openbare orde en veiligheid. Straatcoaches geven op coachende wijze aan wat de normen zijn. Daarmee moeten ze voorkomen dat groepsgedrag voor de buurt en de omwonenden hinder of overlast veroorzaakt. Ze letten ook op signalen van buurtbewoners en winkeliers. Abdellah El Hajji en Roy Steins zin als straatcoaches vooral actief in Neerbosch-Oost. "Wij praten niet alleen in met de jongeren in de wijk", zegt Steins, ook met de andere bewoners, winkeliers en instellingen in Neerbosch-Oost houden we intensief contact. Zo weten we wat er in de wijk speelt qua gedrag van jongeren op straat." El Hajji vult aan:"Bij fout gedrag grijpen we direct in, maar het is zeker zo belangrijk om er te zijn vóór het mis gaat. Dat gebeurt in ieder geval door duidelijke grenzen te stellen, maar soms ook door mensen met elkaar in gesprek te brengen, of jongeren die het verdienen een zetje in de goede richting te geven." De straatcoaches zijn 24 uur per dag en 7 dagen bereikbaar. Overlast van jongeren kunt u meedelen op telefoonnummer (06)29149895. Voor minder dringende zaken kunt u ook contact opnemen via straatcoachkernteam@nijmegen.nl
Meer informatie:
www.nijmegen.nl/straatcoach


 


10.11.2009 de nieuwe manier om een auto in de Bolerostraat te parkeren !!!!!

Nieuwe Parkeren

Top

Ongeval leidt tot chaos in spits

Door een verkeersongeval op de kruising Neerboscheweg- Graafseweg kwamen doorgaande wegen vast te zitten. De wijk Neebosch-Oost raakte helemaal verstopt. Het is deze keer weer goed gegaan maar er is al zoveel over te doen geweest. Wanneer komt nu die tweede uitvalsweg voor de wijk Neerbosch-Oost!!! In maart was er weer een bijeenkomst met de wethouders en wijkbewoners op de basisschool "het Oktaaf". Weer werden er mooie woorden gesproken en ook dat er allerlei onderzoeken waren gedaan door "Haskoning"(het mag wat kosten) maar zichtbare resultaten nog steets niet. Het gaat nog steets goed maar als er echt iets gebeurd dan breekt de pleuris uit en is de burger de klos.

uit De Partituur juni 2009


Geen extra toegang Neerbosch-Oost

Gemeente ziet geen voordelen in tweede ontsluitingsweg Het heeft geen zin om een extra toegangsweg naar Neerbosch- Oost te maken. Dat blijkt uit een verkeersonderzoek van de gemeente Nijmegen. Een extra ontsluiting vanaf de Energieweg via de toekomstige rotonde in de Neerboscheweg, levert nauwelijks voordelen op voor de wijk. De doorstroming op de enige toegangsweg, de O.C. Huismanstraat, verbetert nauwelijks. De verkeersbelasting neemt hier met slechts zes procent af, menen de verkeersdeskundigen. Maar wat erger is: in Neerbosch zelf zal de druk op enkele woonstraten toenemen als er een verbinding komt met de Energieweg. Met name op de Fanfare- en Symfoniestraat neemt dan het verkeer toe. Wethouder Jan van der Meer concludeert dan ook dat de geringe voordeel van een tweede ontsluiting niet overweegt tegen de nadelige effecten voor het woon- en leefklimaat. Op een tweede ontsluiting is afgelopen jaren enkele malen door bewoners aangedrongen. Ze zijn bang bij rampen de wijk onbereikbaar is en ze ook niet kunnen ontsnappen. Volgens Van der Meer kunnen bewoners altijd via de fietspad bij het Neerboscheplein en via de route langs het kanaal. De klaphekken die hier staan kunnen bij calamiteiten neergelaten worden.

bron:gelderlander 26.03.09


Wijk Neerbosch Oost moet extra ontsluiting krijgen.

Neerbosch Oost ligt ingesloten tussen het kanaal, Neerboscheweg en Graafseweg. Dat moet anders, zegt Bas Meisters. Neerbosch Oost ligt aan alle vier de zijden ingeklemd. Links en rechts van deze wijk bevinden zich de vanuit Neerbosch Oost niet direct toegankelijke kanaalbruggen en de spoorbrug richting Den Bosch. Achterom stroomt het kanaal en voorlangs loopt de drukbereden Neerboscheweg. Vreemd genoeg heeft Neerbosch Oost voor autoverkeer maar één entree en uitgang: de O.C. Huismanstraat. Vanaf het begin vonden wij dit geen al te veilig idee, maar we hebben ons bij neergelegd toen wij lang geleden naar deze wijk verhuisden. In de loop der jaren bleef het echter knagen: kanaal, spoor en drukke wegen. En op al die routes zijn er mogelijkheden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Neerbosch Oost is een woonwijk met een bevolkingsdichtheid en maar één uitgang. Als het eens goed mis mocht gaan.... Uit berekeningen zou blijken dat door autonome groei en de komst van de stadsbrug het verkeer op de Neerboscheweg met dertig procent groeit. De overgrote toename van het verkeersaanbod zal in de ochtend- en avondspits liggen. Daarmee is de vraag naar de toegankelijkheid van Neerbosch Oost opnieuw actueel. Het zal steeds meer tijd kosten de wijk met de auto of stadsbus te verlaten en in de avond weer binnen te rijden. Wat ons echter verontrust is dat er straks in de wijk sprake blijft van die ene toegangsroute: de O.C.Huismanstraat. Is er ooit studie naar gedaan hoe snel de wijk is te ontruimen als dat nodig mocht zijn? Wij vrezen voor het ontstaan van een verkeerschaos en voor onverantwoord onveilige situatie. Is er studie gedaan naar effect op de toegankelijkheid van de wijk Neerbosch Oost? Zo ja: wat was daarvan de uitkomst van? Zo nee, zou de gemeente een dergelijke studie dan alsnog willen verrichten? Zou de gemeente eens serieus willen kijken naar de mogelijkheid voor creëren van een tweede uitgangsweg voor de wijk Neerbosch Oost? We hebben zelf enkele suggesties. Een tweede uitgangsweg uit Neerbosch Oost is mogelijk door de O.C. Huismanstraat door te trekken tot het kanaal en daar linksaf een tweebaansweg aan te leggen, uitkomend bij het industrieterrein tussen beide kanaalbruggen. Een tweede alternatief voor een extra uitgangsweg uit Neerbosch Oost biedt de Dorpstraat. Die kan doorgetrokken worden tot het kanaal, vandaar rechtsaf ten onder de brug door laten lopen tot op industrieterrein bij de ANAC. Verder zijn we benieuwd naar het effect op de luchtkwaliteit van Neerbosch Oost en de gezondheid bij een toename van dertig procent van de verkeersdrukte op de Neerboscheweg. Het is duidelijk dat de gemeente nog heel wat werk te verrichten voordat met de aanleg van de brug kan worden. Bas L.E. Meisters en Alwin H.W.J. Meisters,bewoners van Neerbosch Oost.
bron: De Gelderlander 26 juni 2006

Kunststof inzameling.

Beste inwoner

Een nieuw leven voor plastic verpakkingsafval!

Het plastic afval wordt na inzameling verder bewerkt en geschikt gemaakt voor hergebruik. Zo ontstaat uit plastic afval weer een waardevolle grondstof. Bijvoorbeeld voor nieuwe verpakkingen, maar ook voor fleece kleding, speelgoed en tennisballen. Zo sparen we grondstoffen uit en ontzien we het klimaat door plastic afval niet langer te verbranden. Een uitstekende zaak dus voor het milieu!

Huis aan huis inzameling.

Vanaf 22 maart haalt DAR de zaken met plastic verpakkingsafval huis aan huis bij u op. Dat gebeurt op dezelfde inzamelingsdag ls die van u groene vuilniszak. Zet u daarom op die dag de speciale zak met verpakkingsafval samen met de groene vuilniszak aan de straat. Op de plak en tijdstip zoals u dat gewent bent.

In één inzamelingwagen maar toch apart.

Bij een deel van de woningen worden de groene vuilniszakken en de zakken met plastic afval door één en dezelfde wagen tegelijk ingezameld. Deze wagen heeft een scheidingswand. Beide afvalstromen blijven dus gescheiden, zodat het plastic afval kan worden hergebruikt.

Geen extra kosten maar juist minder!

Niet alleen het milieu, maar ook u, heeft voordeel van de gescheiden inzameling. U hoeft nemaelijk minder groene huisvuilzakken te kopen en dat scheelt u dus ie de portemonnee. Omdat de gemiddelde vuilniszak voor de helft gevuld is met plastic verpakkingsafval, kunt u snel zelf bepalen wat het u oplevert.

Meer informatie.

Meer informatie vindt u op de websites www.dar.nl en op de website van Plastic Heroes www.plastic-heroes.nl. Ook kunt u contact opnemen met de klantenservice van Dar; 024-3716000.
De gemeente Nijmegen en Dar hopen samen met u de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsmateriaal tot een succes te maken. Uiteindelijk om samen te zorgen voor een beter milieu. Ik reken op u medewerking.
Met vriendelijke groet,
Wethouder J.A.C. van Hooft sr.

‘Wat Wel’ en ‘Wat Niet’.

Hier vindt u een lijst met ‘Wat Wel’ en ‘Wat Niet’ in de speciale zak kan. Het succes van de inzameling hangt hier nauw mee samen. Daarom is het belangrijk dat u zich goed aan deze scheidingsregels houdt.

Wat Wel.....

 • plastic tassen en broodzakken
 • pasta en rijstzakken
 • snoepzakken
 • verpakking van vleeswaren en kaas
 • folies van tijdschriften en reclamefolders
 • blister van o.a. tandenborstels, snoeren en schroeven
 • boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes
 • groente-, fruit-, en saladebakjes of -zakjes, patatbakjes
 • bekers van yoghurt, vla, slagroon en ijs
 • deksels van potten pindakaas, chocopasta etc.
 • knijpflessen van sauzen zoals ketchup en mayonaise
 • flacons van wasmiddelen en schoonmaakmiddelen
 • flacons van bijvoordeeld shampoo, douchegel, badschuim en zeep
 • tubes van bijvoorbeeld gel, crème, bodylotion en tandpasta
 • flessen van olie en azijn
 • flessen van frisdrank, water en zuivel
 • potjes van gel, medicijnen en vitamines
 • plantenpotten
 • Zorg dat alles leeg is en verwijder a.u.b. los zittend papier, karton of aluminium(folie)resten.

  Wat niet