Onze Bolerostraat
te Nijmegen

Veiligheid aan Huis

Neerbosch-Oost veilig: u belt, wij helpen

Babbeltrucs aan de deur

Er komen geregelt mensen bij u aan de deur zoals de meteropnemer, iemand van de gemeente of een collectant. In de meeste gevallen komen ze met goede bedoelingen. Toch is voorzichtigheid soms geboden. Vooral oudere en alleenwonende mensen worden regelmatig bezocht door personen die met smoesjes probeeren de woningen binnen te komen.
Pas dus op voor de babbeltruc.
Een paar voorbeelden van smoesen...
"Ik heb pech met de auto. Mag ik even u telefoon gebruiken?"
"Ik moet dringen naar het toilet. Mag ik even van u toilet gebruik maken?"
E.Z.V. Tips
Om te voorkomen dat u het slachtoffer wordt van de babbeltruchierbij enkele tips:

Vertouwt u het nog steeds niet of heeft u vragen, neem dan contact op met de politie.
Bel 0900-8844, leg de situatie uit en vraag advies.


Tips ter voorkoming inbraak

Sluit uw huis af als u weg gaat. Doet dit ook als u maar even weg gaat.
Sluit de buitendeuren als u in huis (ook voor korte tijd) naar boven gaat en er niemand meer beneden is.
Zorg ervoor dat uw huis er tijdens uw afwezigheid bewoond uitziet.
Nodig inbrekers niet uit. Hang dus nooit briefjes op de deur en gebruik uw antwoordapparaat of voicemail of email niet om vrienden en familie te laten weten dat u op vakantie bent.
Snoei de tuin rondom uw huis regelmatig zodat een inbreker niet ongezien zijn gang kan gaan.
Bewaar uw waardevolle spullen in een kluisje thuis of bij een bank.
Bevestig buitenlampen met een bewegingsmelder of automatische aan-uitschakelaar bij de voor- en achterdeur.
Haal de sleutel ook aan de binnenkant eruit als u de deur op slot doet.
Door inbraakveilig hang-en sluitwerk te gebruiken kunt u het een inbreker bemoeilijken in uw huis in te breken. Goedgekeurde sloten zijn te herkennen aan het SKG-merk en/of het logo van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Maak foto's van waardevolle bezittingen. Foto's kunnen zowel voor de politie, brandweer als voor de verzekering bruikbaar zijn. Zorg ervoor dat familie of vrienden ook een exemplaar van deze foto's in hun bezit hebben.
Indien u op vakantie gaat zorg er dan voor dat uw vakantie-adres bekend is bij familie en/of vrienden


Aangifte doen kan 24 uur per dag

Is uw fits gestolen of is er ingebroken in uw woning? U kunt van deze en andere strafbare feiten aangifte doen bij de politie. U vertelt dan aan de politie wat u precies is overkomen. Dit feitelijke verslag wordt vastgelegt in een proces-verbaal. Dit is voor de politie de basis om (eventeel) tot opsporing en vervolging van de mogelijke dader(s) over te gaan.
Aangifte kunt u doen omdat u wilt dat de dader wordt gepact of omdat u de aangifte nodig heeft om geld van de verzekering te krijgen. Misschien ziet u het als uw plicht of wilt u uw goederen terugkrijgen. Somslijkt aangifte doen niet erg zinvol. Het lijkt u niet belangrijk genoeg of denkt u dat het toch niet helpt. Toch heeft het nut ook in die gevallen aangifte te doen. Zo kan de politie signaleren dat op een bepaalde plek vaak fietsten worden gestolen en besluiten een dergelijke plek beter in de gaten te houden.

Hoe kunt u aangifte doen?

U kunt op diverse manieren aangifte doen bij de politie. In principe kan dat 24 uur per dag. Om zo goed mogelijk te kunnen helpen, biedt de politie de volgende mogelijkheden:

Misschien vindt u het prettig om op het bureau aangifte te doen en persoonlijk contact te hebben met een politiemedewerker. Houd dan rekening met wachttijden. U kunt dit voorkomen door vooraf een afspraak te maken. Omdat niet alle politiebureaus 24 uur geopend zijn, kunt u het beste telefonisch contact opnemen (0900-8844) om te horen bij welk bureau aangifte mogelijk is. U kunt dit ook via de wesite www.politie.nl/gelderland-zuid opzoeken.

Via Internet

Via de website www.politie.nl/gelderland-zuid kunt u aangifte doen van zevenentwintig strafbare feiten. Hieronder vindt u een korte samenvatting:

U kunt geen aangifte doen via internet als de dader bekent is, als er sporen zijn of als er sprake is van emotionele betrokkenheid. De politie heeft in deze gevallen meer informatie van u nodig.


Adressen politiebureaus

De politieregio Gelderland-Zuid kent 20 politiebureaus. Hieronder vindt u per district de adressen. U kunt het dichtstbijzijnde bureau ook vinden op www.politie.nl/gelderland-zuid.
Als u aan de linkerkant op de site onder het kopje bureaus uw postcode en woonplaats invult, ziet u het adres van het dichtstbijzijnde bureau. Via telefoonnummer 0900-8844 zijn alle bureaus berijkbaar tegen lokal tarief. Kijkt u voor de openingstijden op www.politie.nl/gelderland-zuid/uwwijk/


District Stad Nijmegen


Computercriminaliteit

Internet is vrijwel niet meer weg te denken uit onze dagelijkse maatschappij. En de invloed en het belang ervan zal alleen nog maar toenemen. Dat leidt ertoe dat ook de recherche-afdelingen van de politie steeds meer gebruikmaken van de opsporingsmogelijkheden via internet.
Onder computercriminaliteit of cybercrime vallen alle misdrijven waarbij computers of netwerken worden gebruikt. Hierbij kunt u denken aan het ongeoorloofd toegang verschaffen tot een computersysteem, fraude of oplichting via internet. Maar bij cybercrime gaat het ook om het onjust benaderd worden op forums of chatrooms.
Digitale sporen:
Digitale sporen kunnen door de politie gebruikt worden als bewijsmateriaal bij een strafrechtelijk onderzoek. Zo kunnen computers, harde schijven of dvd`s in beslag worden genomen die de recherche uitleest op strafbare feiten. Daarnast kan een internetprovider worden gewongen al het internetverkeer van een verdachte op te nemen, zodat de politie zijn e-mail, chats en websitebezoeken kan natrekken.


Ambulancezorg in de regio

De ambulancezorg in Nederland heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een kwalitatief hoogstaande dienst. Achter de schermen is veel aandacht besteed aan zowel opleiding, training en scholing van het personeel als de gebruikte materialen. De vroegere naam ambulancevervoer is dan ook met recht vervangen door de huidige naam ambulancezorg. De vervoersdienst bij ongevallen is uitgegroeid tot een organisatie die medische zorg biedt op het moment van het acute medische hulpvraag.

Spoedvervoer
De RAV Gelderland-Zuid biedt zorg in de vorm van spoedvervoer of besteld vervoer.
Het spoedvervoer kent twee gradaties: A1 en A2:

Bestelt vervoer
Het bestelt vervoer, ook wel B-vervoer genoemt, wordt (ruim ) van tevoren ingepland. Het gaat dan bijvoorbeeld om vervoer van huis naar ziekenhuis en weer terug of van het ene ziekenhuis naar een ander ziekenhuis. In het geval van besteld vervoer is het nooit de patiënt zelf naar de behandelend arts die de ambulancedienst inschakelt.

Bij A1-vervoer wordt gebruik gemaakt van sirenes en zwaailichten!!!!


Brand kan iedereen overkomen

Veel mensen denken dat brand alleen anderen overkomt. Maar niets is minder waar. Elk jaar zijn er in Nederland zo`n 9000 woning- en schoorsteenbranden en komen gemiddelt vijftig mensen door brand in huis om het leven. Vaak kunt u op een eenvoudige manier en met weinig geld veel doen om uzelf en uw huisgenoten tegen brand te beschermen.
Een op de drie woningbranden is gevolg van geen of onvoldoeende onderhoud van elektrisch apparatuur, of verkeert gebruik daarvan. Gebruik apparatuur alleen waarvoor het is bedoelt en lees de handleiding vóór het gebruik altijd goed door. De wasdroger staat met stip op de eerste plaats van elektrische apparaten die brand kunnen veroorsaken. Hete lucht en stof vormen namelijk een ideale combinatie voor een brand. Maak daarom het filter van de wasdroger bij voorkeur na iedere wasbeurt stofvrij. En vraag bij de aankoop uw leverancier advies over onderhoed en reiniging van uw wasdroger en/of wasmachine.
Het goed schoonmaken van apparatuur is uiteraard ook bij kleinen elektrische apparaten van belang. Denk hierbij aan de haarföhn, frituurpan en broodroster.
En wat voor deze apparatuur geldt, geldt ook voor se schorsteen van uw houdkachel en of open haard. Deze moet tenminste één keer per jaar goed worden gereinigd. En laat uw geiser, CV-installatie of gaskachel eveneens jaarlijk door een erkend installateur controleren en onderhouden.
Keuken
Er zijn nog meer dingen waar u op kunt letten. Denk bijvoorbeeld aan het uitschakelen van uw televisietoestel als er niemand meer kijkt. Laat de TV dus nooit op stand-by staan. Dit voorkomt brand en scheelt ook in uw stroomrekening. Ook voor de keuken zijn er enkele aandachtspunten op het gebied van brandpreventie. Zorg bijvoorbeeld altijd voor een schone afzuigkap. En maak minimal eenmaal per drie maanden het vetfilter van de afzuigkap schoon en/of vervang het. Als u aan het koken bent, blijf dan in de buurt van het kooktoestel en houd brandbare spullen op veilige afstand van het fornuis.


Rookmelders redden levens

Een brand is te zien, te ruiken, te horen en te voelen. Bij daglicht en als u in de buurt bent van de brand, zal deze vaak niet onopgemerkt blijven. Anders is het als u in de woonkamer zit en de brand breekt op zolder uit of als u`s nachts wordt getroffen door brand. Dan is het van levensbelang dat u tijdig wordt gewaarschuwd.
Rookmelders zijn een uitermate effectief middel om mensen op tijd te waarschuwen. Wanneer de rook een rookmelder bereikt, gaat er direct een alarm af, wardoor de bewoners worden gewaarschuwd. Op dat moment is er meestal nog voldoende tijd om uit het huis te komen of de brand te blussen. Door het aanbrengen van rookmelders in uw woning kan uw leven en dat van uw gezin worden gered.
Overloop
Laat u bij de aankoop van rookmelders goed adviseren door de verkoper. Let er in ieder geval op dat uw melder is voorzien van het Goedgekeurt Keurmerkinstituut-logo. En koop een rookmelder die u met andere melders in huis kunt koppelen. Het beste is om alle ruimten, waar u doorhen moet als u uw huis bij brand ontvlucht, te voorzien van rookmelders. De gang, hal of overloop zijn daarbij belangrijke plaatsen. De meeste rookmelders worden gevoed door de stroom van een 9 volt batterij. Vervang deze batterijen regematig. Doe dit bij voorkeur op een vast tijdstip in het jaar, bijvoorbeeld direct na de vakantie of met nieuwjaar. Zo vergeet u het niet en u weet zeker dat de melders werken. Maak uw rookmelder ook regelmatig schoon en test deze met de testknop.